uu-tien-danh-quan-bai-to-sam-loc-tai-hitclub

Ưu tiên đánh các quân to để chạy lá

Ưu tiên đánh các quân to để chạy lá